Sprawdzian kąty przyległe

ZAPRASZAM !!!

Temat: Znacie to?
o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Kąty wierzchołkowe; kąty przyległe. Ostrosłupy – ich siatki i modele. Walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych. Egzamin gimnazjalny Przykłady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mnożenia. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku. Przykłady przekształceń geometrycznych. ... Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wykładnicza. Równania trygonometryczne;...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3101